Tennessee Titans Authentic Jersey  Dr. Cəbrayıl Ələkbərov - Slayd 7
+ 99450 372 79 99

Dr. Cəbrayıl Ələkbərov - Slayd 7

 

Əməliyyat zamanı yaş: 6

Diaqnoz: Sol diz oynağının qemotogen ostiomelit-dən sonraki
"varus" deformasiyası və 6 sm. qısalığı 

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 5 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Azərbaycan