Tennessee Titans Authentic Jersey  наши клиенты
+ 99450 372 79 99
наши клиенты

наши клиенты (12)

 

Əməliyyat zamanı yaş: 

Diaqnoz:

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə:

Əməliyyat olunmuş yer:

 

Əməliyyat zamanı yaş: 

Diaqnoz:

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə:

Əməliyyat olunmuş yer:

 

Əməliyyat zamanı yaş: 

Diaqnoz:

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə:

Əməliyyat olunmuş yer:

 

Əməliyyat zamanı yaş: 16

Diaqnoz: Raxit sonrası aşağı ətrafın "Varus" deformasiyası

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 6 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir (4 sm. uzadılması)

Əməliyyat olunmuş yer: Türtiyə, İzmir

 

Əməliyyat zamanı yaş: 17

Diaqnoz: Raxit sonrası aşağı ətrafın "Varus" deformasiyası

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 5 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir
(5 sm. uzadılmışdır)

Əməliyyat olunmuş yer: Türkiyə, İzmir

 

Əməliyyat zamanı yaş: 6

Diaqnoz: Sol diz oynağının qemotogen ostiomelit-dən sonraki
"varus" deformasiyası və 6 sm. qısalığı 

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 5 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Azərbaycan

 

Əməliyyat zamanı yaş: 7

Diaqnoz:  Sol aşağı ətrafın "Varus" deformasiyası və qısalığı (blaunt-xəstəliyi)

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 4 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Türkiyə, İstambul

 

Əməliyyat zamanı yaş: 19

Diaqnoz: Sol baldırın travmadan sonraki "Valgus" deformasiyası və qısalığı 5 sm

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 6 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Türkiyə, Akisar

 

Əməliyyat zamanı yaş: 62

Diaqnoz: Sol baldırın travmadan sonraki "Varus" deformasiyası və qısalığı

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 4 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Türkiyyə, Antaliya

 

Əməliyyat zamanı yaş: 26

Diaqnoz: Sol baldırın travmadan sonraki "Varus" deformasiyası

Müalicə üsulu:  İlizarov aparatı ilə

Əldə olunmuş nəticə: 5 ay ərzində deformasoya düzəldilmişdir 

Əməliyyat olunmuş yer: Azərbaycan