Tennessee Titans Authentic Jersey  Uşaq ortopediyası
+ 99450 372 79 99

Uşaq ortopediyası

Gələcəyimiz olan uşaqlarda son illərdə ekologiya, irsi xəstəliklər və anadan gəlmə raxit sonrasına bağlı mürəkkəb müalicəsi cətin olan potologiyalarla rastlaşırıq. Bunlar aşağı və yuxarı ətrafların deformasoyaları qısalığı və oynaqların konturakturalarıdır.

 

 

 

Müalicə etdiyim xəstələr

1) Septik artrit sonrası 

 

 

Əməliyyatdan 6 ay sonra