Xəstə 13 yaş

Sol diz oynağının postravmatik Valgus deformasiyası. İlizarov aparatı ilə korreksiya aparılmışdır

Возможно, это изображение 7 человек и шорты