Xəstə N.A (1 yaş 7 ay)

Sol baldır sümüklərinin anadangəlmə deformasiyası və 12 sm qısalığı. 2017-ci ildə İlizarov aparatı ilə korreksiyası və 14 sm uzatma əməliyyatı bir mərhələdə aparılmışdır.Müalicə müddəti 6 ay olmuşdur.

Nəticə 4 il sonra.