Mürəkkəb sınığlar

Mürəkkəb sınığlara cox parcalı acıq və oynaq daxili siniğlar sayılır.

Müalicə etdiyim xəstələr

Bud sümüyünün aşağı və orta 1/3-nün çox parçalı açıq sınığı

İlizarov aparatı ilə fiksasiya

6 ay sonra

2 il sonra