Deformasiyalar

1. Anadan gəlmə
2. Raxit sonrası
3. Travmadan sonra
4. Spondilo-Epifizar displaziyalar
5. Septik artritdən sonraki

Deformasiyalarla müalicə etdiyim xəstələr

Xəstə 1

Raxit sonrası deformasiya

Əməliyyatdan 8 ay sonra

Xəstə 2

Xəstə 3