Boyun və ətrafların uzadılması

Anadan qəlmə ətrafların gisalığı. Axondroplaziya. Posttravmatik qısalıqlar. Qısa boyluq.

Müalicə etdiyim xəstələr

Sol bazunun sümüyünün uzadılması

IV-cü ayaq daraq sümüyünün uzadılması