Bitişməyən sınıqlar

Bitişməyən sınıqlar: travmadan sonraki açıq sınıqlarda keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan sonra müşahit edilir.

Yalançı oynaqlarla (psedoartroz) müalicə etdiyim xəstələr