Dr. Cəbrayıl Ələkbərov Ələkbər oğlu

Tibb elmləri doktoru, İlizarov Mərkəzinin fəxri professoru (Kurqan). Beynəlxalq ASAMI Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü (İlizarov), ASAMI Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri (İlizarov), şöbə müdiri.

Xidmətlər

  • Boy uzadılması (uşaqlarda və yeniyetmələrdə)
  • Travmaların fəsadları
  • Bitişməyən sınıqların müalicəsi
  • Anadangəlmə sümük əyriliklərinin İlizarov metodu ilə düzəldilməsi və uzadılması (uşaqlarda və yeniyetmələrdə)
  • Xəstələrdə yuxarı və aşağı ətrafların qısalıqların və deformasiyaların İlizarov metodu ilə aradan qaldırılması

Xəstəliklər

Deformasiyalar

1. Anadan gəlmə
2. Raxit sonrası
3. Travmadan sonra
4. Spondilo-Epifizar displaziyalar
5. Septik artritdən sonraki

Bitişməyən sınıqlar

Bitişməyən sınıqlar: travmadan sonraki açıq sınıqlarda keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan sonra müşahit edilir

Boyun və ətrafların uzadılması

Anadan qəlmə ətrafların gisalığı.
Axondroplaziya.
Posttravmatik qısalıqlar.
Qısa boyluq.

Mürəkkəb sınığlar

Mürəkkəb sınığlara cox parcalı acıq və oynaq daxili siniğlar sayılır.

İlizarov metodu ilə əməliyyatlar

İlizarov metodun sirlərini mükəmməl bilirsinizsə bu metod ilə yuxarı və aşağı ətrafların mürəkkəb deformasiyalarını müalicə etmək mümkündür

Uşaq ortopediyası

Gələcəyimiz olan uşaqlarda son illərdə ekologiya, irsi xəstəliklər və anadan gəlmə raxit sonrasına bağlı mürəkkəb müalicəsi cətin olan potologiyalarla rastlaşırıq. Bunlar aşağı və yuxarı ətrafların deformasoyaları qısalığı və oynaqların konturakturalarıdır.

Elmi işlər və sertifikatlar

Blog