Boyun və ətrafların uzadılması

Anadan qəlmə ətrafların gisalığı.
Axondroplaziya.
Posttravmatik qısalıqlar.
Qısa boyluq.

Müalicə etdiyim xəstələr

1) Sol bazunun sümüyünün uzadılması

2) IV-cü ayaq daraq sümüyünün uzadılması