Dr. Cəbrayıl Ələkbərov

Tibb Elmləri Doktoru

+994 50 372 79 99

Cərrahi əməliyyatlar


Sol bazu sümüyünün İlizarov aparatı ilə uzadılması.

2022-10-31

Sağ bud sümüyünün İlizarov aparatı ilə qapalı osteosintezi

2022-10-31

Sol bazu sümüyünün anadangəlmə 8 sm qısalığı.İlizarov aparatı ilə 10 sm uzadılması

2022-10-31

İlizarov metodu pəncə daraq sümükləri uzadılması

2022-11-02