Beynəlxalg Travma Kursu

Məruzəçi olarag dəvət olundugum 3 günlük, Beynəlxalg Travma kursu sona erdi. 05-07 Noyabr 2021. İzmir-Türkiye

Published